»» www.muzyczka.pl

Dlaczego dzisiaj - pastorałka

Arka Noego

DLACZEGO DZISIAJ - Arka Noego
(Muz. i sł.: trad., oprac.: Marcin Pospieszalski)

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
i, jako słońce, niebo jaśnieje?

 / w s t a w k a instrumentalna /

Chrystus, Chrystus nam się narodził, }
aby nas od piekła oswobodził.    }  / x 2.

 / w s t a w k a instrumentalna /

Dlaczego dzisiaj, Boży aniele,
ogłaszasz ludziom wielkie wesele?

 / w s t a w k a instrumentalna /

Chrystus, Chrystus nam się narodził, }
aby nas od piekła oswobodził.    }  / x 2.

 / w s t a w k a instrumentalna /

Dlaczego gwiazda nad podziw świeci
i przed królami tak szybko leci?
Chrystus, Chrystus nam się narodził, }
aby nas od piekła oswobodził.    }  / x 3.

idź do utworu

zamknij okno